CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Chi bộ Trường Mầm Non xã Hồng Phong tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025
15/08/2022 12:00:00

Ngày 13/8/2022, Chi bộ Trường Mầm non xã Hồng Phong long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Chi bộ trường mầm non Hồng Phong hiện nay có 27 đảng viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua Ban chi ủy được kiện toàn lại do công tác luân chuyển cán bộ, đảng viên. Trong 2 năm của nhiệm kỳ tình hình chính trị trong nhà trường luôn ổn định chất lượng công tác chăm sóc giáo dục trẻ từng bước được nâng lên rõ rệt, trường giữ vững được danh hiệu “Trường chuẩn quốc gia mức độ I ”. Trong nhiệm kì vừa qua bằng sự lỗ lực vươn lên của cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường và đặc biệt sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, sự tin tưởng ủng hộ nhiệt tình của các bậc cha mẹ học sinh đã thúc đẩy cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đưa chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của trường ngày càng phát triển đáp ứng với yêu cầu của bậc học trong giai đoạn mới.

 

Công tác xã hội hoá Giáo dục mầm non được quan tâm, thúc đẩy, nhân dân trong xã ngày càng nhận thức đúng đắn, đầy đủ về công tác Giáo dục mầm non tạo điều kiện cho việc huy động trẻ đến lớp và nâng cao cơ sở vật chất nhà trường.
Tích cực triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; qua đó từng bước tạo sự chuyển biến về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hàng năm, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai Nghị quyết tới toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân. Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong tập thể và từng cá nhân, từ đó đề ra các giải pháp sửa chữa, khắc phục.....
Về công tác xây dựng Đảng: Đầu nhiệm kỳ Chi bộ có 25 đảng viên, Ban chi ủy Chi bộ gồm 03 đồng chí (01 bí thư, 01 phó bí thư, 01 chi ủy viên), làm thủ tục chuyển đảng cho 02 đồng chí( Đ/c Thanh phó bí thư nghỉ hưu, Đ/c Khê chuyển công tác) và tiếp nhận sinh hoạt Đảng cho 02 đồng chí và đề nghị Đảng uỷ chỉ định chức danh Phó bí thư cho đồng chí Mạc Thị Ngọc;(ngày 30.9.2020) và chức danh bí thư chi bộ cho đ/c Vũ Thị Thu Làn nâng tổng số đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ đến nay là 27 đồng chí (trong đó có 25 đảng viên chính thức).
Tại Đại hội Chi bộ cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022 -2025 và mục tiêu phấn đấu cho Ban Chi uỷ chi bộ cũng như Chi bộ trường Mầm non như: 100% ®¶ng viªn được phân công nhiệm vụ cụ thÓ;100% đảng viên được đánh giá phân loại hàng năm ; phÊn ®Êu 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 80 % đảng viên hoàn thành tốt nhiÖm vô; Phấn đấu danh hiÖu chi bé "Chi bé hoàn thành suất sắc nhiệm vụ".  Båi dưng gióp ®ì kÕt n¹p tõ 3 -> 4 ®¶ng viªn míi (mỗi năm kết nạp từ 1-> 2 đảng viên);Båi dưng giíi thiÖu 3-4 quÇn chóng ­ưu tó häc c¶m t×nh §¶ng (mỗi năm 2 quần chúng).
Tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ được quy hoạch nguồn các chức danh được tham gia các lớp đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đáp ứng các yêu cầu và quy định
 Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Trường Mầm non Hồng Phong đã thực hiện tốt nhiệm vụ cả về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chi uỷ chi bộ  cũng như công tác chỉ đạo điều hành dạy và học tại nhà trường cụ thể như: Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến 100% cán bộ đảng viên; làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội để định hướng theo đúng quan điểm của Đảng, tích cực đấu tranh chống các quan điểm, nhận thức sai trái, những biểu hiện tiêu cực; củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên tin tưởng vào sự đổi mới của Đảng; 
Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể địa phương, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của Phòng giáo dục và Đào tạo Nam Sách đã tạo điều kiện thuận lợi cho các phong trào hoạt động của nhà trường phát triển.

Đội ngũ cán bộ, Đảng viên nhà trường tương đối ổn định, có kinh nghiệm và năng lực trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, có tinh thần trách nhiệm chăm lo xây dựng tập thể trường. Luôn đoàn kết nhất trí cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đoàn thể hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ. Ban đại diện cha mẹ học sinh nhiệt tình ủng hộ nhà trường tích cực phối kết hợp trong công tác CSGD trẻ.

Các đồng chí đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào hoạt động, luôn đoàn kết thống nhất trong việc chỉ đạo công tác chuyên môn đó chính là yếu tố chính trị quan trọng lãnh đạo thắng lợi các hoạt động của nhà trường trong 3 năm học vừa qua.

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đặc biệt chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập Chỉ thị 05-CT/TW theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Đề cao tính gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu đơn vị, đồng thời lấy kết quả học tập và làm theo Chỉ thị 05 là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ đảng viên hàng năm; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua, với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt kết quả cao.

Phân công đảng viên chính thức giúp đỡ, bồi dưỡng quần chúng thuộc đối tượng cảm tình để xem xét kết nạp. Tạo điều kiện để quần chúng ưu tú thể hiện năng lực trong các phong trào của nhà trường.

   Tại Đại hội đã bầu ra Ban Chi uỷ Chi bộ đồng chí Vũ Thị Thu Làn - Hiệu trưởng nhà trường trúng cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 -2025; đồng chí Mạc Thị Ngọc - Phó Hiệu trưởng nhà trường giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Vũ Thị Viễn - Phó Hiệu trưởng nhà trường Chi uỷ viên. 
 
Đồng chí Nhữ Văn Ánh - Uỷ viên BTV đảng uỷ  xã - Phó chủ tịch HĐND xã Tặng hoa chúc mừng Ban chi uỷ trường Mầm non xã Hồng Phong nhiệm kỳ 2022-2025. 
Một số hình ảnh tại Đại hội Chi bộ Mầm non xã Hồng Phong. 
 
 
 
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 462
Trước & đúng hạn: 462
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/02/2024 01:52:20)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 179,729