LỊCH LÀM VIỆC
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND xã từ ngày 26-30/9/2022
26/09/2022 12:00:00

Thứ,

Ngày

Buổi

Đ/c: Nguyễn Như Thư

Chủ tịch UBND xã

Đ/c: Trần Thị Hương Sen

Phó Chủ tịch UBND xã

Thứ Hai

(26/9)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

(27/9)

Sáng

Tiếp công dân

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Tiếp công dân

Tập huấn Tổ CNS cộng đồng

Thứ Tư

(28/9)

Sáng

Họp NH Chính sách

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

(29/9)

Sáng

Tập huấn XPHC về NVQS

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

(30/9)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy

(01/10)

 

 

 

Chủ Nhật

(02/10)

 

 

 

(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 462
Trước & đúng hạn: 462
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/02/2024 02:14:21)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 179,729