GIÁO DỤC-Y TẾ
UBND tỉnh Hải Dương ra Công điện số 01/CĐ-UBND về việc tăng cường phòng, chống biến thể mới Omicron và đẩy nhanh tiến độ viêm phòng vắc xin phòng COVID -19
28/07/2022 06:23:01

Công điện của UBND tỉnh Hải Dương việc tăng cường phòng, chống biến thể mới của Omicron (chủng BA.4 và BA.5) và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

 Hiện nay, trên thế giới đã phát hiện ra biến thể mới của  Omicron (chủng BA.4 và BA.5). Trên địa bàn tỉnh Hải Dương vừa qua đã xuất hiện những ca mắc bệnh Covid -19 mang chủng BA.4 và BA.5. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong thời điểm hiện tại. UBND tỉnh Hải Dương đã ra Công điện khẩn về việc tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống biến thể mới của Omicron (chủng BA.4 và BA.5) và đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng Vaccin phòng COVID -19. 
Dưới đây là toàn văn công điện.
 
 
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 462
Trước & đúng hạn: 462
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/02/2024 02:40:22)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 179,729