CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
HĐND xã Hồng Phong khóa XXII tổ chức kỳ họp thứ Chín
28/07/2023 03:20:31

Sáng 28/7, HĐND xã Hồng Phong tổ chức kỳ họp thứ Chín, Kỳ họp giữa năm 2023 nhằm tập trung xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

 Thông qua báo cáo của UBND xã về các hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2023 tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương có những kết quả đáng mừng.
 Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ Chín
Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 273,8 tỷ đồng, đạt 51,25% kế hoạch năm 2023 (tăng 3,95 % so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó: giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt 44,64 tỷ đồng, đạt 52,21% kế hoạch năm (tăng 0,26% so với cùng kỳ năm 2022); giá trị sản xuất ngành nghề CN, TTCN - XD đạt 145,69 tỷ đồng, đạt 50,97% kế hoạch năm (tăng 4,15 % so với cùng kỳ năm 2022); giá trị sản xuất của hoạt động thương nghiệp và dịch vụ đạt 83,52 tỷ đồng, đạt 51,25% kế hoạch năm (tăng 5,68% so với cùng kỳ năm 2022). Làm tốt công tác chỉ đạo các thôn tổ chức nạo vét mương máng nội đồng, tu sửa máy bơm, tu bổ đường giao thông nội đồng, tổ chức vớt bèo khơi thông dòng chảy đảm bảo phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân năm 2023. Thành lập BCĐ PCTT&TKCN; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực, chủ động triển khai thực hiện tốt 4 phương châm tại chỗ: thành lập BCĐ, lực lượng xung kích, cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng ứng phó, đảm bảo 100% kế hoạch.UBND xã tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình công cộng để nâng cao chất lượng các tiêu chí của bộ tiêu chí xã đạt Nông thôn mới nâng cao như: Bổ sung kế hoạch đầu tư công xây dựng Trụ sở Công an Hồng Phong có tổng khái toán 8,2 tỷ đồng; Bổ sung quy hoạch xây dựng khu dân cư Quán Táo 3 giai đoạn 2 có diện tích 1,1 Ha. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 22/3/2022 của Huyện ủy Nam Sách về việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, UBND xã chỉ đạo các thôn tiếp tục thực hiện tổ chức phân loại, thu gom và vận chuyển chất thải rắn vô cơ về hố ủ tập trung rác vô cơ của xã, chỉ đạo các thôn xây chất thải rắn hữu cơ về hố ủ tại các thôn. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 là 4.788.739.739 đồng, đạt 54,83 % kế hoạch năm. Tổng chi ngân sách là 4.755.384.323đ, đạt 54,45% kế hoạch năm. Kinh phí chi cho các hoạt động của địa phương đảm bảo theo đúng quy định. Duy trì công tác trực giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa" vào các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu và công tác trực tiếp dân giải quyết đơn thư vào ngày thứ 3 và tổ chức tiếp dân đột xuất khi có vụ việc.Thực hiện tốt các chế độ đối với các đối tư­­­ợng chính sách, tổ chức tốt việc tặng quà của Nhà n­­­ước và của địa ph­­­ương nhân dịp lễ, tết cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.Tích cực tuyên truyền các hoạt động, sự kiện chính trị, công tác cải cách hành chính, công khai thủ tục hành chính của UBND xã trên cổng thông tin điện tử của xã (http://hongphong.namsach.haiduong.gov.vn). Các hoạt động văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế có những chuyển biến tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 
 Các đại biểu phát biểu chất vấn tại kỳ họp
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số hạn chế như: việc quy vùng sản xuất để nhận hỗ trợ từ cấp trên còn thấp; vẫn còn tình trạng lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích của các hộ gia đình trên địa bàn xã. Việc vi phạm về hành lang giao thông trong các thôn – xóm vẫn còn; còn có nhiều hộ gia đình, nhà hàng chưa thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn bị phát hiện xử phạt vi phạm hành chính. Việc tuyên truyền, vận động về công tác KHHGĐ hiệu quả chư­a cao, tư trưởng trọng nam vẫn còn tồn tại trong nhân dân. Tệ nạn trộm cắp tài sản của công dân vẫn còn xảy ra trên địa bàn xã. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ còn nhiều khó khăn. Hoạt động chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, giám sát của chính quyền gắn với việc kết hợp giữa các ngành, các đoàn thể đôi khi còn chưa chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản Pháp luật mới. 
Kỳ họp cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023: 

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu: Phấn đấu tổng giá trị sản xuất năm 2023 đạt trên 530 tỷ đồng; trong đó: Tốc độ phát triển kinh tế đạt trên 6,5%; Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp là: 16%; ngành nghề CN, TTCN & XD là: 53,5%; dịch vụ là: 30,5%. Giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự - trật tự an toàn xã hội; Hoàn thành 100% Kế hoạch Cải cách Hành chính năm 2023; Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch thực hiện Đề án 06; 100% đơn thư của công dân được phân loại, giải quyết đúng quy định. Phấn đấu tỉ lệ tăng dân số tự nhiên d­­­­ưới 1%. Chính quyền đạt danh hiệu “Tập thể Lao động Tiên tiến”.

 Đại diện lãnh đạo UBND xã giải trình ý kiến cử tri tại kỳ họp 

Một số biện pháp thực hiện: Chú trọng chỉ đạo việc quy vùng sản xuất cấy máy tập trung, quy vùng giống lúa tập trung đảm bảo diện tích để nhận hỗ trợ của cấp trên; chủ động chỉ đạo việc chăm sóc cây vụ Đông; đảm bảo việc t­ưới tiêu trên đồng ruộng; chú trọng việc phòng trừ sâu bệnh, xây dựng kế hoạch đánh, diệt chuột phá hại bảo vệ hoa màu; Trong chăn nuôi: Tăng c­­ường công tác kiểm tra, kiểm dịch; Thực hiện đạt kết quả cao trong các đợt tiêm phòng theo kế hoạch. Vận động, khuyến khích các hộ gia đình đầu t­­ư và mở rộng chăn nuôi đàn gia súc - gia cầm theo mô hình quy vùng chăn nuôi để nhận hỗ trợ của cấp trên. Duy trì sản xuất nông nghiệp; tạo điều kiện, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển công nghiệp - dịch vụ thương mại tại địa phương. Phối hợp với các cơ quan cấp trên tổ chức lập phương án thu hồi đất để xây dựng KDC Quán Táo 3 giai đoạn 2; xây dựng Trụ xở Công an Hồng Phong. Đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu quả, đảm bảo công tác vệ sinh môi tr­ường và việc thực hiện thu gom rác thải rắn sinh hoạt theo Nghị quyết 13-NQ/HU của BTV Huyện ủy Nam Sách. Kiểm tra, đôn đốc các cơ sở tiếp tục làm mư­­­ơng máng, th­ường xuyên tu sửa các trạm máy bơm để chủ động t­ưới tiêu cho sản xuất rau màu của nhân dân vụ Mùa và trồng rau màu vụ Đông năm 2023. Chuẩn bị đầy đủ lực lư­­­ợng, vật t­­ư, ph­ương tiện cho công tác phòng chống lụt bão, phòng chống úng nội đồng năm 2023 theo kế hoạch được cấp trên phê duyệt. Tận dụng các nguồn thu để tăng thu ngân sách địa phương. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng làng Văn hóa, Gia đình văn hóa; phong trào tập luyện thể dục thể thao. Đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt của các nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đổi mới công tác quản lý giáo dục, xây dựng Kế hoạch tổng kết công tác giáo dục và trao quỹ khuyến học năm học 2022- 2023 của xã, các Chi hội khuyến học và các dòng họ khuyến học. Triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 với các nhà trường, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Giữ vững các tiêu chí Quốc gia về Y tế, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; phong trào vệ sinh bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm. Làm tốt công tác quản lý, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. Quan tâm và thực hiện tốt các chính sách với người có công, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; quan tâm, làm tốt công tác dạy nghề hướng nghiệp và tạo việc làm cho người lao động. Giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao chất lượng mô hình Làng an toàn về an ninh trật tự; kiên quyết đấu tranh, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Vận động nhân dân xây dựng quy ước “Dòng họ không có người vi phạm Pháp luật, không có người mắc vào các tệ nạn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật đến toàn thể nhân dân. Thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại – tố cáo của công dân. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính; hoạt động của Cổng thông tin điện tử xã (http://hongphong.namsach.haiduong.gov.vn)Tăng cường chỉ đạo việc phối hợp công tác giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2023.

Kết thúc kỳ họp HĐND xã Hông Phong đã biểu quyết thông qua ba Nghị quyết: Nghị quyết kết quả thực hiện phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết Chương trình hoạt động giám sát HĐND năm 2024 và Nghị quyết queyets toán ngân sách xã năm 2022. 
 
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 462
Trước & đúng hạn: 462
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/02/2024 08:47:23)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0