THÔNG BÁO
Về việc thay đổi lịch tiếp công dân của chủ tịch UBND xã
19/09/2022 12:00:00

          Thực hiện Luật tiếp công dân năm 2013 và Nội quy tiếp công dân tại trụ sở UBND xã, Chủ tịch UBND xã Hồng Phong tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 tháng 9 năm 2022 (Thứ 3). Tuy nhiên, do dự lớp tập huấn cấp ủy của Huyện ủy Nam Sách.  UBND xã Thông báo lịch chuyển lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã vào ngày 23/9/2022 tại phòng tiếp công dân UBND xã.
          UBND xã thông báo để các công dân, tổ chức, cơ quan, đơn vị nắm được thực hiện.

        - Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h 00;

        - Buổi chiều: Từ 14h00’ đến 16h 30
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 513
Trước & đúng hạn: 513
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/03/2024 07:12:56)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0