LỊCH LÀM VIỆC
thực hiện làm việc mùa đông
18/10/2021 12:00:00

Ngày 18/10/2021 UBND xã Hồng Phong ban hành Thông báo số 150/TB-UBND, "Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa đông". Kể từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/3/2022, UBND xã thực hiện giờ làm việc như sau:

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 12h00’.

- Buổi chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

UBND xã Hồng Phong xin Thông báo tới cán bộ, công chức xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan thống nhất thực hiện./.

 
 
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 462
Trước & đúng hạn: 462
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/02/2024 02:09:36)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 179,729