CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
HĐND xã Hồng Phong tổ chức kỳ họp thứ Sáu
30/12/2022 12:00:00

Sáng ngày 30/12 HĐND xã Hồng Phong (khóa 22) tổ chức kỳ họp thứ Sáu, kỳ họp cuối năm 2022 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn năm 2022, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trọng tâm năm 2023

Thông qua Báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế năm 2023 với những nội dung chính sau:

Tổng giá trị sản xuất đạt 517,3 tỷ đồng (đạt 101,2% kế hoạch năm 2022, tăng 3,83% so với cùng ký năm 2021). Trong đó: giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt 84,8 tỷ đồng (đạt 103,1% kế hoạch năm 2022, tăng 1,37% so với cùng kỳ năm 2021); giá trị sản xuất ngành nghề CN, TTCN - XD đạt 273,8 tỷ đồng (đạt 102,9% kế hoạch năm 2022, tăng 4,22 so với cùng kỳ năm 2021); giá trị sản xuất của hoạt động thương nghiệp và dịch vụ đạt 155,1 tỷ đồng (đạt 103,4% kế hoạch năm 2022, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2021). Việc phát triển kinh tế - xã hội được gắn với công tác quản lý đất đai - vệ sinh môi trường, công tác quản lý thu - chi ngân sách; các hoạt động văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế có những chuyển biến tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.


 Đồng chí Nhữ Văn Ánh - Ủy viên Ban Thường vụ - Phó chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp
Cũng tại kỳ họp, HĐND xã Hồng Phong đã thống nhất 9 chỉ tiêu chủ yếu năm 2023. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất năm 2023 đạt trên 530 tỷ đồng; trong đó: Tốc độ phát triển kinh tế đạt trên 6,5%; Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp là: 16%; ngành nghề CN, TTCN & XD là: 53,5%; dịch vụ là: 30,5%; Giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự - trật tự an toàn xã hội; Hoàn thành 100% Kế hoạch Cải cách Hành chính năm 2023; Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch thực hiện Đề án 06; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận qua cổng Dịch vụ công Quốc gia, cổng dịch vụ công của tỉnh và được số hóa; 100% đơn thư của công dân được phân loại, giải quyết đúng quy định; Thực hiện tốt việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Quy hoạch, sử dụng đất và đầu tư xây dựng công trình phúc lợi được cấp trên phê duyệt kịp thời, đúng tiến độ; Hoàn thành 100% Kế hoạch tuyển chọn và động viên nam thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc cấp trên giao; Chăm lo, quan tâm đến gia đình Người có công, người yếu thế, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; Phấn đấu tỉ lệ tăng dân số tự nhiên d­­­­ưới 1%; Chính quyền đạt danh hiệu “Tập thể Lao động Tiên tiến”. Giữ vững danh hiệu các làng văn hóa, trường chuẩn quốc gia, xã chuẩn quốc gia về y tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng Bộ phận một cửa.
 
Đồng chí: Nguyễn Như Thư - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã báo cáo giải trình tại kỳ họp
Trong năm xã đã thi công và hoàn thành các công trình UBND xã tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình công cộng để nâng cao chất lượng các tiêu chí của bộ tiêu chí xã đạt Nông thôn mới nâng cao; Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 22/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Sách về việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Nam Sách, UBND xã tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng hố ủ tập trung rác vô cơ của xã với diện tích 500m2, chỉ đạo các thôn xây dựng hố ủ rác hữu cơ tại các thôn; tiếp tục tiến hành thu hồi đất và xây dựng trục đường giao thông phía Nam sông Trung thủy nông đoạn từ cầu Quán Táo 3 đi chợ Hóp xã Nam Hồng; hoàn thiện xây dựng nhà Văn hóa thôn Phù Liễn; hoàn thiện việc sửa chữa, tu bổ, xây dựng một số hạng mục 4 nhà Văn hóa các thôn trên địa bàn xã; hoàn thành xây dựng công trình trục đường Đông - Tây qua địa bàn xã . Bên cạnh đó, sự nghiệp giáo dục, y tế, dân số, gia đình và trẻ em, hoạt động văn hóa thể thao, quốc phòng an ninh tiếp tục được quan tâm. Hoạt động quản lý, điều hành của HĐND, UBND xã, công tác cải cách hành chính thu được nhiều kết quả đáng phấn khởi, được nhân dân ghi nhận.
 
 Kỳ họp cũng đã giành thời gian trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua 6 nghị quyết của kỳ họp.
 
 
 
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 462
Trước & đúng hạn: 462
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/02/2024 01:54:30)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 179,729