LỊCH LÀM VIỆC
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND xã Hồng Phong từ ngày 21/11-27/11/2022
21/11/2022 12:00:00

Thứ,

Ngày, tháng

Buổi

Đ/c: Nguyễn Như Thư

Chủ tịch UBND xã

Đ/c: Trần Thị Hương Sen

Phó Chủ tịch UBND xã

Thứ Hai

(21/11)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Dự HN tiếp xúc cử tri

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Dự HN tiếp xúc cử tri

Thứ Ba

(22/11)

Sáng

Kiểm tra Làng hoa

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

(23/11)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

(24/11)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Dự HN phổ biến kiến thức pháp luật

Thứ Sáu

(25/11)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Dự HN đánh giá đề án 06

Thứ Bẩy

(26/11)

 

 

 

Chủ Nhật

(27/11)

 

 

 

(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 462
Trước & đúng hạn: 462
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/02/2024 09:48:57)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 179,731