TIN TỔNG HỢP KHÁC
Sở giao thông vận tải Hải Dương triển khai đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
30/05/2023 09:24:50

Nhằm tạo điều kiện cho nhân dân có nhu cầu cấp đổi bằng lái xe ô tô cho nhân dân được thuận tiện. Sở giao thông Vận tải Hải Dương triển khai thủ tục cấp đổi bằng lái xe ô tô trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

/uploads/tai chinh 2022/PhoihopdoiGPLXtructuyen.pdf
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 4888
Trước & đúng hạn: 4888
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2023 23:31:08)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0