GIÁO DỤC-Y TẾ
Đoàn Thanh niên xã Hồng Phong tổ chức tập huấn kiến thức Đoàn cho đoàn viên mới kết nạp
09/11/2022 04:37:21

Thực hiện chương trình Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp. Sáng 09/11 Đoàn xã Hồng Phong tổ chức tập huấn kiến thức Đoàn đối với đoàn viên mới kết nạp.

   Sáng ngày 09/11/2022, Đoàn xã Hồng Phong tổ chức tuyên truyền  và triển khai Nghị quyết, Chương trình Đại hội Đoàn các cấp và bồi dưỡng kiến thức cho đoàn viên mới kết nạp.
 
   Tại  buổi tuyên truyền, triển khai Nghị quyết, Chương trình Đại hội Đoàn các cấp, đồng chí Hoàng Huy Minh - Bí thư Đoàn xã đã triển khai và trực tiếp tuyên truyền tới đối tượng là Đoàn viên mới kết nạp. Đây là đối tượng cần phải chăm lo, bồi dưỡng và tuyên truyền, giáo dục thường xuyên để các em nắm được mục tiêu, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và  Điều lệ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Qua buổi tập huấn này các em đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của người Đoàn viên thanh niên phải là lực lượng trẻ, xung kích trên mọi mặt trận, xứng đáng là cánh tay phải của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 462
Trước & đúng hạn: 462
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/02/2024 02:38:06)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 179,729