CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Chiểu 31/5, Ban chấp hành đảng bộ xã Hồng Phong tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 -2025.
01/06/2023 04:47:46

Đến nay, 13/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra đã đạt và vượt kế hoạch. Đồng chí Đồng Xuân Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy dự, chỉ đạo.


Đồng chí Đồng Xuân Sơn- Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy phát biểu

Gần 3 năm qua, Đảng bộ xã Hồng Phong đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực và đạt được kết quả khá trên các mặt. Đảng bộ xã đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết, trong đó xác định rõ mục tiêu chung, chỉ tiêu cụ thể, các đề án, các công trình, dự án trọng điểm và đưa ra các giải pháp thực hiện trong cả nhiệm kỳ. Quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế trên cả 3 mặt: Nông nghiệp - công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ phát triển nhanh. Cơ cấu kinh tế năm 2022: Nông nghiệp là 16,5% - Công nghiệp & Xây dựng là 53,3% - Dịch vụ là 30,2%. Thu nhập bình quân đầu người đến tháng 12 năm 2022 đạt 65 triệu đồng/người/năm. Xã đã sớm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong xây dựng đã chú ý phát triển theo hướng đô thị. Diện mạo nông thôn, đời sống nhân dân có nhiều đổi mới tích cực.

Đảng ủy xã Hồng Phong sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tuy nhiên trong quá trình triển khai và thực hiện Nghị quyết nửa nhiệm kỳ qua tại Đảng bộ xã Hồng Phong còn bộc lộ một số khuyết điểm, hạn chế. Công tác quản lý đất đai, xây dựng chưa chặt chẽ, còn để xảy ra một số trường hợp vi phạm. Việc triển khai thực hiện phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiệu quả còn thấp so với các xã, thị trấn trong huyện.

Đến nay, 13/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra đã đạt và vượt kế hoạch

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đồng Xuân Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Hồng Phong đã đạt được, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế mà Đảng bộ xã cần nghiêm túc kiểm điểm, tập trung khắc phục. Trước hết, Đảng bộ xã cần thống kê đầy đủ việc thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội và trong Chương trình hành động đã đề ra. Xác định xem chỉ tiêu nào đã đạt, vượt, chưa đạt, khó đạt, không thể đạt; chỉ tiêu nào cần điều chỉnh, bổ sung. Đảng bộ cần sớm kiện toàn Ban Chấp hành, phát huy tính đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Thể hiện đúng vai trò lãnh đạo của Thường vụ, của Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên phải tích cực, chủ động trong thực hiện nhiêm vụ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ủy ban nhân dân; phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức sau khi kiện toàn bộ máy. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cần chủ động vào cuộc trong triển khai thực hiên các nhiệm vụ. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, chi ủy viên trong việc triển khai nhiệm vụ, việc giám sát, phát hiện, phản án, kiến nghị xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Nêu cao tính tiền phong gương mẫu cảu cán bộ, đảng viên; nhất là người đứng đầu.

Trồng Đào chơi Tết tại làng nghề trồng hoa, cây cảnh Phù Liễn xã Hồng Phong
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 462
Trước & đúng hạn: 462
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/02/2024 02:47:44)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 179,729