AN NINH-QUỐC PHÒNG
Xã Hồng Phong có 100% số thanh niên trong diện tham gia sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023
14/11/2022 07:48:19

Ngày 12/11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Hồng Phong tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ, sẵn sàng chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2023.

Để làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Hồng Phong đã tiến hành các bước theo quy định, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân, nhất là các thanh niên trong độ tuổi hiểu về quyền và nghĩa vụ thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Hồng Phong qua rà soát và đã phát lệnh đối 33 thanh niên đủ điều kiện khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Thanh niên xã Hồng Phong tích cực tham gia sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

Do làm tốt công tác chuẩn bị, bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, cùng với sự chỉ đạo và động viên của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã.

 
Với tinh thần trách nhiệm cao của các thanh niên, công tác khám sơ tuyển của xã Hồng Phong đã sớm hoàn thành với tỷ lệ thanh niên đến khám đạt 100%. Kết quả đã có 30 thanh niên đủ điều kiện khám sức khỏe tại huyện. Xã có 3 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
 Đoàn thanh niên phát tờ rời tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cho các nam thanh niên dự khám sơ tuyển.
 
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 4888
Trước & đúng hạn: 4888
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 00:16:46)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0