THÔNG BÁO
Lịch trực nghỉ Lễ 30/4-01/5 năm 2023
28/04/2023 12:00:00

STT

Ngày, tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Thứ Bẩy

Ngày 29/4/2023

Nguyễn Như Thư

Chủ tịch

UBND xã

0904022108

Trần Công Hưng

Công chức

Địa chính-NN-MT

0972091978

2

Chủ Nhật

Ngày 30/4/2022

Trần Thị Hương Sen

Phó Chủ tịch

UBND xã

0972449928

Nguyễn Văn Thanh

Văn phòng

HĐND-UBND xã

0974640824

3

Thứ Hai

Ngày 01/5/2022

Nguyễn Như Thư

Chủ tịch

UBND xã

0904022108

Nguyễn Thị Hân

Công chức

Văn hóa - Xã hội

0974450722

4

Thứ Ba

Ngày 02/5/2023

Trần Thị Hương Sen

Phó Chủ tịch

UBND xã

0972449928

Ng Thị Thu Phương

Văn phòng

Đảng ủy Nội vụ

0987023328

5

Thứ Tư

Ngày 03/5/2023

Nguyễn Như Thư

Chủ tịch

UBND xã

0904022108

Nguyễn Thị Hà

Công chức

Văn hóa - LĐTBXH

0948429979

(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 432
Trước & đúng hạn: 432
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/02/2024 02:44:15)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 179,721