LỊCH LÀM VIỆC
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND xã Hồng Phong từ ngày 28/11-04/12/2022
28/11/2022 12:00:00

Thứ,

Ngày, tháng

Buổi

Đ/c: Nguyễn Như Thư

Chủ tịch UBND xã

Đ/c: Trần Thị Hương Sen

Phó Chủ tịch UBND xã

Thứ Hai

(28/11)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

(29/11)

Sáng

Tiếp công dân

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Tiếp công dân

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

(30/11)

Sáng

Dự HN tập huấn

Dự HN tập huấn

Chiều

Họp BCH Đảng bộ

Họp BCH Đảng bộ

Thứ Năm

(01/12)

Sáng

Dự HN tập huấn CA huyện

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự HN tập huấn CA huyện

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

(02/12)

Sáng

Dự HN tập huấn CA huyện

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự HN tập huấn CA huyện

Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy

(03/12)

 

 

 

Chủ Nhật

(27/11)

 

 

 

(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 513
Trước & đúng hạn: 513
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/03/2024 07:34:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0