CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Nam Sách triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025
05/09/2023 03:29:16

UBND huyện Nam Sách vừa triển khai Kế hoạch thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025.
Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2023 – 2025, dự kiến huyện Nam Sách có 5 xã thuộc diện sắp xếp, sáp nhập do không bảo đảm tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích là: Nam Trung, Phú Điền, Thanh Quang, Nam Chính, Nam Hồng. Các xã An Lâm, Quốc Tuấn và thị trấn Nam Sách là các xã liền kề thực hiện sắp xếp.

Cụ thể, xã Nam Trung sáp nhập với xã Nam Chính, xã Thanh Quang nhập với xã Quốc Tuấn, xã Phú Điền nhập với xã An Lâm, xã Nam Hồng nhập với thị trấn Nam Sách. Từ 7 xã và 1 thị trấn thì sau sắp xếp chỉ còn 3 xã, 1 thị trấn.

Trên cơ sở đó, UBND huyện xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, tổ chức đăng tải tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến của nhân dân lên cổng thông tin điện tử của huyện và niêm yết tại trụ sở UBND, các nhà văn hóa thôn, khu dân cư tại các xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp và các xã liền kề liên quan xong trước ngày 15/10/2023. Khi kết quả lấy ý kiến đạt trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn xã liên quan đồng tình, huyện tổ chức thông qua HĐND các cấp về Đề án đối với UBND các xã, thị trấn, liên quan xong trước ngày 25/11. Các xã thuộc diện sắp xếp, sáp nhập hoàn thiện hồ sơ của cấp xã; tiếp đó UBND huyện hoàn thiện hồ sơ, Đề án, tổng hợp trình HĐND huyện xem xét thông qua; sau đó tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, Đề án trình Sở Nội vụ thẩm định để báo cáo UBND tỉnh xong trước ngày 30/11/2023. Hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 để các đơn vị hành chính mới sau sắp xếp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2024.
Huyện Nam Sách hiện có 19 xã, thị trấn. Dự kiến, sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã sẽ còn 15 xã, thị trấn.
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 462
Trước & đúng hạn: 462
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/02/2024 02:46:55)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 179,729