THÔNG BÁO
Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 07-11/02/2022
14/02/2022 09:43:35

TT Mã hồ sơ Tên cá nhân, tổ chức Ngày, tháng, năm Ghi chú
Nhận hồ sơ Trả kết quả
Ngày, tháng, năm
1 000.24.22.H23-220207-0001 NGUYỄN THỊ LIỄN 07/02/2022 08:01:06 07/02/2022 08:06:34 Hồ sơ đã trả kết quả
2 000.24.22.H23-220207-0002 NGUYỄN NHƯ TRỊNH 07/02/2022 08:01:50 07/02/2022 08:06:34 Hồ sơ đã trả kết quả
3 000.24.22.H23-220207-0003 VƯƠNG VĂN TRƯỜNG 07/02/2022 08:02:35 07/02/2022 08:06:33 Hồ sơ đã trả kết quả
4 000.24.22.H23-220207-0004 NGUYỄN NHƯ TRỊNH 07/02/2022 08:04:07 07/02/2022 08:06:32 Hồ sơ đã trả kết quả
5 000.24.22.H23-220207-0005 VƯƠNG VĂN THỈNH 07/02/2022 08:04:49 07/02/2022 08:06:31 Hồ sơ đã trả kết quả
6 000.24.22.H23-220207-0006 NGUYỄN VĂN KHÁNH 07/02/2022 08:07:43 07/02/2022 08:09:07 Hồ sơ đã trả kết quả
7 000.24.22.H23-220207-0007 NGÔ THỊ HOA 07/02/2022 08:20:18 07/02/2022 08:22:17 Hồ sơ đã trả kết quả
8 000.24.22.H23-220207-0008 NGUYỄN TRUNG TÂM 07/02/2022 13:10:03 07/02/2022 13:11:24 Hồ sơ đã trả kết quả
9 000.24.22.H23-220207-0009 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 07/02/2022 14:05:34 07/02/2022 14:08:50 Hồ sơ đã trả kết quả
10 000.24.22.H23-220207-0010 NGUYỄN ĐĂNG HIỆP 07/02/2022 14:06:21 07/02/2022 14:08:49 Hồ sơ đã trả kết quả
11 000.24.22.H23-220207-0011 NGUYỄN HỮU LANH 07/02/2022 14:19:32 07/02/2022 14:21:15 Hồ sơ đã trả kết quả
12 000.24.22.H23-220207-0012 ĐẶNG KIM NGỌC 07/02/2022 15:53:01 07/02/2022 15:54:20 Hồ sơ đã trả kết quả
13 000.24.22.H23-220208-0001 CHU THỊ THOA 08/02/2022 08:10:41 08/02/2022 08:13:23 Hồ sơ đã trả kết quả
14 000.24.22.H23-220208-0002 BÙI THỊ NGỌC 08/02/2022 08:11:44 08/02/2022 08:13:22 Hồ sơ đã trả kết quả
15 000.24.22.H23-220208-0003 ĐỖ XUÂN LƯỠNG 08/02/2022 08:35:48 08/02/2022 08:37:52 Hồ sơ đã trả kết quả
16 000.24.22.H23-220208-0004 NGUYỄN THỊ TOÀN 08/02/2022 14:04:35 08/02/2022 14:35:05 Hồ sơ đã trả kết quả
17 000.24.22.H23-220208-0005 TÔ VĂN TIẾN 08/02/2022 14:57:24 08/02/2022 14:59:38 Hồ sơ đã trả kết quả
18 000.24.22.H23-220209-0001 NGUYỄN THỊ NGÀ 09/02/2022 08:52:51 09/02/2022 08:55:23 Hồ sơ đã trả kết quả
19 000.24.22.H23-220209-0002 VƯƠNG THỊ HƯỜNG 09/02/2022 08:53:42 09/02/2022 08:55:22 Hồ sơ đã trả kết quả
20 000.24.22.H23-220209-0003 PHẠM VĂN LINH 09/02/2022 09:33:11 09/02/2022 09:35:18 Hồ sơ đã trả kết quả
21 000.24.22.H23-220209-0004 PHẠM NGỌC TẦN 09/02/2022 10:54:53 09/02/2022 10:57:43 Hồ sơ đã trả kết quả
22 000.24.22.H23-220209-0005 NGUYỄN VĂN VẾT ( NGUYỄN NGỌC TẦN) 09/02/2022 10:55:51 09/02/2022 10:57:42 Hồ sơ đã trả kết quả
23 000.24.22.H23-220209-0006 NGUYỄN VĂN QUANG 09/02/2022 14:12:04 09/02/2022 14:15:01 Hồ sơ đã trả kết quả
24 000.24.22.H23-220209-0007 TRẦN PHÚC THUẬN 09/02/2022 14:12:45 09/02/2022 14:15:00 Hồ sơ đã trả kết quả
25 000.24.22.H23-220209-0008 TRẦN PHÚC THUẬN 09/02/2022 14:13:26 09/02/2022 14:14:59 Hồ sơ đã trả kết quả
26 000.24.22.H23-220209-0009 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 09/02/2022 15:34:11 10/02/2022 07:51:12 Hồ sơ đã trả kết quả
27 000.24.22.H23-220210-0001 ĐINH THỊ NGA 10/02/2022 07:49:23 10/02/2022 07:51:11 Hồ sơ đã trả kết quả
28 000.24.22.H23-220210-0002 NGUYỄN VĂN QUANG 10/02/2022 08:18:51 10/02/2022 08:21:02 Hồ sơ đã trả kết quả
29 000.24.22.H23-220210-0003 BÙI ĐÌNH CHÍ 10/02/2022 08:19:43 10/02/2022 08:21:01 Hồ sơ đã trả kết quả
30 000.24.22.H23-220210-0004 ĐÀO THANH HIẾU 10/02/2022 09:09:03 10/02/2022 14:22:33 Hồ sơ đã trả kết quả
31 000.24.22.H23-220210-0005 NGUYỄN HỮU CHÍNH 10/02/2022 14:20:11 10/02/2022 14:22:33 Hồ sơ đã trả kết quả
32 000.24.22.H23-220210-0006 NGUYỄN HỮU CHÍNH 10/02/2022 14:20:55 10/02/2022 14:22:31 Hồ sơ đã trả kết quả
33 000.24.22.H23-220210-0007 NGUYỄN THANH QUANG 10/02/2022 14:45:43 10/02/2022 14:47:22 Hồ sơ đã trả kết quả
34 000.24.22.H23-220210-0008 NGUYỄN XUÂN TỨ 10/02/2022 15:07:06 10/02/2022 15:08:48 Hồ sơ đã trả kết quả
35 000.24.22.H23-220210-0012 HOÀNG THỊ LOAN 10/02/2022 15:45:38 10/02/2022 15:47:32 Hồ sơ đã trả kết quả
36 000.24.22.H23-220210-0013 NGUYỄN THỊ MINH THU 10/02/2022 16:23:47 10/02/2022 16:25:26 Hồ sơ đã trả kết quả
37 000.24.22.H23-220211-0001 NGUYỄN THỊ LOAN 11/02/2022 07:32:14 11/02/2022 09:18:30 Hồ sơ đã trả kết quả
38 000.24.22.H23-220211-0002 NHƯ VĂN TUYỀN 11/02/2022 08:27:17 11/02/2022 09:18:28 Hồ sơ đã trả kết quả
39 000.24.22.H23-220211-0003 TRẦN THỊ HUẾ 11/02/2022 09:25:42 11/02/2022 09:27:06 Hồ sơ đã trả kết quả
40 000.24.22.H23-220211-0004 NGUYỄN THỊ THU HÀ 11/02/2022 09:49:47 11/02/2022 09:51:11 Hồ sơ đã trả kết quả
41 000.24.22.H23-220211-0005 NGUYỄN VĂN PHỔ 11/02/2022 14:05:42 11/02/2022 14:07:05 Hồ sơ đã trả kết quả
42 000.24.22.H23-220211-0006 VŨ TUẤN BẢO 11/02/2022 14:29:30 11/02/2022 14:32:13 Hồ sơ đã trả kết quả
43 000.24.22.H23-220211-0007 VŨ TUẤN BẢO 11/02/2022 14:30:16 11/02/2022 14:32:12 Hồ sơ đã trả kết quả
44 000.24.22.H23-220211-0008 NGUYỄN ĐỨC THỦY 11/02/2022 15:56:14 14/02/2022 07:21:44 Hồ sơ đã trả kết quả
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 513
Trước & đúng hạn: 513
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/03/2024 06:58:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0