Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
01/CV-UBND 04/01/2022 Về việc thực hiện kê khai tài sản, và kê khai tài sản, thu nhập bổ sung năm 2021 UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về;Tải về;Tải về;
169/CV-UBND 10/11/2021 V/việc công khai danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
170/CV-UBND 10/11/2021 V/việc công khai Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
171/CV-UBND 10/11/2021 V/việc công khai thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
172/CV-UBND 10/11/2021 V/việc công khai danh mục thủ tục hành chính được thay thế và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về;
173/CV-UBND 10/11/2021 V/việc công khai danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
174/CV-UBND 10/11/2021 V/việc công khai danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và đầu tư UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
175/CV-UBND 10/11/2021 V/việc công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
176/CV-UBND 10/11/2021 V/việc công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
177/CV-UBND 10/11/2021 V/việc công khai danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
178/CV-UBND 10/11/2021 V/việc công khai danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Hải Dương UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
179/CV-UBND 10/11/2021 V/việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
180/CV-UBND 10/11/2021 V/việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Hải Dương UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
181/CV-UBND 10/11/2021 V/việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
157/CV-UBND 01/11/2021 V/việc công khai thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính Tải file Tải về;
158/CV-UBND 01/11/2021 V/việc công khai thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về;
159/CV-UBND 01/11/2021 V/việc công khai thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về;
35/CV-UBND 05/05/2021 V/việc công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
11/CV-UBND 20/03/2021 V/việc công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
376/UBND-YT 19/02/2021 V/v xét nghiệm SARS-COV-2 trên diện rộng tại thành phố Hải Dương Tải file Tải về
12
(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1168
Trước & đúng hạn: 1168
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/06/2022 00:16:20)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: nguyenhanhpns@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 1
Tất cả: 7,311