Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
05/NQ-HĐND 13/07/2023 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016, Nghị quyết số 04/2018/NQ- HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018, Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 và Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Tải file Tải về;Tải về;
06/NQ-HĐND 13/07/2023 Quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hải Dương HĐND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về;Tải về;
89/CV-UBND 17/05/2023 V/v công khai thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Hải Dương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
88/CV-UBND 17/05/2023 V/v công khai Danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Hải Dương UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
86/CV-UBND 11/05/2023 V/v công khai Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về;
86/CV-UBND 11/05/2023 V/v công khai Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về;
85/CV-UBND 11/05/2023 V/v công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
253/CV-UBND 30/12/2022 "Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương" UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
235/CV-UBND 19/12/2022 Về việc công khai Danh mục thủ tục hành chính sửa và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
236/CV-UBND 19/12/2022 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa dổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
236/CV-UBND 19/12/2022 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa dổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
176/CV-UBND 26/09/2022 Về việc công khai Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và Quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về;Tải về;
177/CV-UBND 26/09/2022 Về việc công khai Danh mục thủ tục hành chính sửa và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về;Tải về;
160/CV-UBND 13/09/2022 V/việc công khai danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về;Tải về;
161/CV-UBND 13/09/2022 V/việc công khai danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về;Tải về;
162/CV-UBND 13/09/2022 Về việc công khai thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về;Tải về;
144/CV-UBND 15/08/2022 V/việc công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tải file Tải về;Tải về;
139/CV-UBND 10/08/2022 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư Pháp UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về;Tải về;
141/CV-UBND 10/08/2022 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về;Tải về;
142/CV-UBND 10/08/2022 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Tải file Tải về;Tải về;
123
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 4662
Trước & đúng hạn: 4662
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 05:10:17)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 5
Tất cả: 178,612