Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
160/CV-UBND 13/09/2022 V/việc công khai danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về;Tải về;
161/CV-UBND 13/09/2022 V/việc công khai danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về;Tải về;
162/CV-UBND 13/09/2022 Về việc công khai thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về;Tải về;
144/CV-UBND 15/08/2022 V/việc công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tải file Tải về;Tải về;
139/CV-UBND 10/08/2022 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư Pháp UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về;Tải về;
141/CV-UBND 10/08/2022 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về;Tải về;
142/CV-UBND 10/08/2022 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Tải file Tải về;Tải về;
143/CV-UBND 10/08/2022 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải file Tải về;Tải về;
136 21/07/2022 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh Tra tỉnh UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về;Tải về;
137/CV-UBND 21/07/2022 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về;Tải về;
138/CV-UBND 21/07/2022 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết của Sở Giao thông vận tải UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về;Tải về;
01/CV-UBND 04/01/2022 Về việc thực hiện kê khai tài sản, và kê khai tài sản, thu nhập bổ sung năm 2021 UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về;Tải về;Tải về;
169/CV-UBND 10/11/2021 V/việc công khai danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
170/CV-UBND 10/11/2021 V/việc công khai Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
171/CV-UBND 10/11/2021 V/việc công khai thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
172/CV-UBND 10/11/2021 V/việc công khai danh mục thủ tục hành chính được thay thế và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về;
173/CV-UBND 10/11/2021 V/việc công khai danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
174/CV-UBND 10/11/2021 V/việc công khai danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và đầu tư UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
175/CV-UBND 10/11/2021 V/việc công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
176/CV-UBND 10/11/2021 V/việc công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
12
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1735
Trước & đúng hạn: 1735
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/09/2022 04:19:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Như Thư -  Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0904022108

Email: nhuthuvhhp@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 13,021